گزارش The State of Engagement سال ۲۰۱۷

گزارش The State of Engagement سال ۲۰۱۷

گزارش مارکتو در خصوص رفتار و عملکرد کاربران که با بیش از دو هزار مصاحبه انجام شده رو به تمام دوستانی که در حوزه بازاریابی دیجیتال فعالیت می کنند پیشنهاد می کنم حتما مطالعه کنند. از لینک زیر دانلود کنید : The State of Engagement 2017

برگزار دوره استدیو ایگنایت در شرکت سپیدار سیستم از مجموعه همکاران سیستم

برگزار دوره استدیو ایگنایت در شرکت سپیدار سیستم از مجموعه همکاران سیستم

دوره استدیو ایگنایت با رویکرد کاربردی و مورد نیاز مجموعه سپیدار سیستم آسیا برگزار گردید . هدف از این دوره آشنایی کامل تیم بازاریابی با مباحث دیجیتال مارکتینگ و همچنین تدوین استراتژی دیجیتال مارکتینگ برند تعریف شده است .